P R A T A R M Ė

Lietuvos miškininkai visais laikais buvo ir yra Lietuvos, savo krašto patriotai. Sovietų, nacių okupacijų metu kartu su kitais neabejingais  savo Tautos ateičiai, aktyviai dalyvavo pasipriešinimo kovose. Tapę partizanais, jų ryšininkais, rėmėjais žiauriai nukentėjo: žuvo kovose, buvo ištremti kartu su šeimos nariais į Rusijos šiaurę. Gyvi sugrįžę iš lagerių, tremties, dirbo mėgiamą darbą, puoselėjo savo mylimos Lietuvos miškus. Nedaug turime parašytų atsiminimų apie miškininkus – patriotus. Manau jau laikas po juodinimo, šmeižto kompanijos, sugrąžinti dorą, šviesų miškininkų vardą.

Dar viena dalis dabartinės Lietuvos miškininkų, vadinamų pokario miškininkais – tai vaikai, anūkai tų   lietuvių, kurie kentėjo sovietų lageriuose. Politiniai kaliniai, tremtiniai, skiepiję savo atžaloms meilę Tėvynei, gamtai, stengėsi išmokinti savo vaikus dorais piliečiais, savo krašto patriotais. Dėl to didelė dalis Sibiro vaikų tapo miškininkais. Vieni studijas pradėjo Šiaurėje, grįžę į Lietuvą tęsė mokslus, kiti sugrįžę pasirinko miškininko kelią.

Viena aišku, artėjant Lietuvos nepriklausomybės atstatymui, Lietuvos miškininkai aktyviai įsijungė į Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio veiklą, tapo atkurtos Lietuvos Šaulių Sąjungos nariais, Krašto Apsaugos savanoriais. Mano manymu, miškininkai nepriklausomybės judėjime buvo labiausiai organizuota patriotinė struktūra.

Mūsų bendruomenės „Miško broliai“ tikslas vadovaujantis istoriniais – literatūriniais šaltiniais, prisiminimais priminti visuomenei, kad didžiausia miškininkų bendruomenės dalis dori, sąžiningi, mėgstantys mišką, gamtą Lietuvos piliečiai. Norime priminti, kad per šimtametę miškininkystės istoriją mūsų  krašte susiformavo pagarbos vertas miškininkų – patriotų elitas. Žinoma, kaip ir kiekvienoje šeimoje, taip ir pas mus  buvo ir nevertų miškininko vardo: išdavikų, prisitaikėlių, bailių, savanaudžių. 

Bendruomenės nariai, kartu su neabejingais mūsų krašto istorijai bendraminčiais, domėsis, ieškos, prižiūrės atmintinas vietas, bendraus su likusiais gyvais pasipriešinimo sovietų okupacijai dalyviais, užrašys jų prisiminimus, rengs ir dalyvaus patriotiniuose renginiuose. Mūsų tikslas priminti dabartiniam jaunimui garbingą Tautos praeitį, išaiškinti ir padėti suprasti  pokario kovų svarbą ir atsakomybę.