Renginys „Laisvės kovos Zarasų krašte“

2019 m. lapkričio mėn. 29 d. Zarasų rajono Antazavės Juozo Gruodžio ir Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijose vyko renginys „Laisvės kovos Zarasų krašte“. Renginį organizavo bendruomenė „Miško broliai“ kartu su partneriais Utenos Plkn. Pr. Saladžiaus 9-osios šaulių rinktinės šauliais. Susitikime su moksleiviais dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo narys Paulius Saudargas su padėjėja Goda Krukauskiene. Kartu su gimnazistais prisiminėme svarbiausius mūsų krašto įvykius, tai Lietuvos šaulių sąjungos įkūrimo 100-ąsias metines, Zarasų išvadavimo nuo bolševikų 100-metį, būsimą Antazavės šilo mūšio 75-ių metų sukaktį.

Svarbi mums žinia, kad Vilniaus Našlaitėlių kapinėse surasti nužudyto Lietuvos partizanų vado, mūsų kraštiečio Juozo Streikaus-Stumbro palaikai. Simboliška, kad apie palaikų suradimą pranešta lapkričio 11 d., kai tuo tarpu prieš 100 metų Juozo Streikaus tėvelis, Lietuvos kariuomenės savanoris Antanas Streikus-Tamošiukas už drąsą kovose prieš bolševikus 1919 metų lapkričio mėn. buvo apdovanotas Vyčio kryžiaus ordinu.

Renginyje – istorijos pamokoje gimnazistams buvo pateikta nemažai klausimų. Teisingai atsakę, aktyviausi apdovanoti prizais, atminimo dovanėlėmis. Tradiciškai po renginio visi vaišinosi šauliška koše.