Žygis po Antazavės šilą

Zarasų 907 šaulių kuopos ”Vytis” šauliai 2020-08-22 dalyvavo bendruomenės „Miško broliai” organizuotame žygyje po Antazavės šilą. Pro Vinčežerio ežerą, link Antazavės šilo mūšio vietos, kur vėl atstatoma Lietuvos partizanų žeminė, po to aplankant Pakačinės piliakalnį, besiklausant įvairių Gyčio Gruzdo pasakojimų, sutemus, visi išalkę grįžo į stovyklavietę prie Marimonto malūno griuvėsių. Karšta košė bei arbata pašalino visą nuovargį. Pavakarieniavę ištvermingiausi liko nakvoti palapinėse. Jų neišbaidė prasidėjęs lietus. Paryčiais, kai peršlapo palapinės ir miegmaišiai, visi juokaudami grįžo namo.

Projektas finansuotas Zarasų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis pagal priemonę “NVO ir religinių bendruomenių projektų finansavimas”