Padėkos ir sveikinimo žodžiai Prezidentui Valdui Adamkui

Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius kartu su Gerumo ąžuolo draugijos atstovais Lietuvos Respublikos Prezidentūroje 93-ojo gimtadienio proga nuoširdžiai pasveikino Jo Ekscelenciją Prezidentą Valdą Adamkų. Benjaminas Sakalauskas, sveikindamas Prezidentą Valdą Adamkų, skyrė jam daug nuoširdžių padėkos žodžių. Jis pasakė, kad Lietuvos žmonės ypač Prezidentui dėkingi už valstybės pagrindų stiprinimą, pilietiškumo ugdymą, principingumą, profesionalumą, nuoseklumą įgyvendinat valstybės politiką. Prezidento kadencijų metu buvo sėkmingai plėtojama abipusė pagarba ir supratimu grindžiami santykiai su kaimyninėmis valstybėmis, gerintas Lietuvos Respublikos dialogas ir su Vakarų demokratijos valstybėmis. Sėkmingai kurta draugiškumo ir tolerancijos atmosfera šalyje.


Benjaminas Sakalauskas padovanojo Prezidentui liaudies meistro pagamintą ir kunigo palaimintą rūpintojėlį iš ąžuolo. Šis simbolis, sakė sveikintojas, yra iš Stelmužės ąžuolo krašto. Šio krašto meistro pagamintas simbolis yra tvirtybės, stiprybės saugojimo ženklas. Jis globos Prezidentą, jo žmoną Almą, suteiks jiems tvirtybės, sveikatos, ištvermės ir ilgų gyvenimo metų.


Prezidentas džiaugėsi, kad šalia jo namų Turniškėse gražiai žaliuoja ir miškininkų padovanoti ąžuolai, jie irgi įspūdingi simboliai, saugantys gražius prisiminimus ir dovanojantys tvirtybę jų šeimai. Benjaminas Sakalauskas priminė, kad ir Dusetose gražiai auga ąžuolas, pasodintas Valdo Adamkaus viešnagės Zarasų krašte metu.


Sveikinimo iškilmių metu netruko ne tik gražių palinkėjimų, šiltų sveikinimų. Svečiai su Valdu Adamkumi aptarė šių dienų Lietuvos aktualijas, svarbiausius šalies darbus, žmonių socialines problemas, kurios reikalauja spartesnio sprendimo. Benjaminas Sakalauskas padėkojo Prezidentui Valdui Adamkui už savo laiku aktyvią poziciją, kuri neleido išdraskyti geriausiai pasaulyje veikusios miškų sistemos, nors finansinių grupuočių pastangos tai padaryti buvo labai didelės.


Jo ekscelencija Valdas Adamkus padėkojo visiems Zarasų krašto žmonėms ir perdavė jiems nuoširdžiausius linkėjimus.
 

Jonas Petronis

Nuotraukose – susitikimo akimirkos Prezidentūroje ir ąžuoliukas, augantis Dusetų žemėje.